Onze Werkwijze

We gaan per persoon verschillend te werk. Zoveel mensen, zoveel karakters, zoveel leerstijlen! Dus voor ieder zal een persoonlijke plan opgezet worden om een gedegen basis neer te leggen voor hun verdere leven in de verkeerswereld. Naast een ervaring van bijna 25 jaar als rijschoolhouder en de ervaring van Sandy bij de politie zijn we ondertussen verder gaan groeien om onze leerlingen nog meer te kunnen helpen een zelfverzekerde bestuurder of bestuurster te worden.

Een veel voorkomende situatie die we steeds vaker gaan tegenkomen heeft te maken met faalangst. Omdat er verschillende varianten van faalangst zijn en daar dus ook verschillende aanpakken voor zijn hebben we contact gezocht met een ware autoriteit op het gebied van begeleiding op het gebied van faalangst en trauma; Sjaak de Coninck van DCTM. Hij is integratief hypnotherapeut en traumabegeleider. Doordat we deze cursus bij hem hebben gevolgd zijn we van nog meer tips en aanpakken verzekerd om iederen zo goed mogelijk te helpen.

Van spanning tot faalangst... wie heeft er geen last van wanneer het examen om de hoek komt kijken?

 

Plan van aanpak!

Samen met jou gaan we een “plan van aanpak” opzetten om zo tot een gestructureerde en geslaagde rij-opleiding te komen! Dit houdt in dat we samen aan de slag gaan om te kijken welke leerstijl het best bij jou past. We werken bijvoorbeeld aan de hand van tekeningen en demonstraties om de leerstof zo goed mogelijk over te brengen. Daarnaast zul je ook, wanneer je wat verder bent,  korte deeltoetsen krijgen om je zoveel mogelijk te laten wennen aan de toetsritten. Dit om je zoveel mogelijk te helpen richting de toets en je rij-examen. Wanneer je veel bij Mario hebt gelest dan zal de deeltoets door Sandy afgenomen worden en uiteraard ook andersom.

Tussentijdse Toets

Op tweederde van je rij-opleiding krijg je een tussentijdse toets, afgenomen door een examinator van het CBR. Er wordt door de examinator geëvalueerd of het niveau van de leerling voldoende is om, na de ruwe kantjes te hebben gepolijst, het eindexamen met een positief resultaat af te leggen. De examinator bepaalt tevens of je vrijstelling van je bijzondere verrichtingen krijgt. Dan kun je je tijdens het laatste deel van je rij-opleiding volledig op je verkeersdeelname focussen. Zo’n toets is heel prettig want je krijgt gelijk een beeld hoe het eindexamen in z’n werk gaat waardoor de zenuwen met het “echte” examen zeer waarschijnlijk zullen afnemen. Daarnaast is het prettig om een keer van het CBR te horen hoever je eigenlijk nu staat in je rij-opleiding en waar je goede en minder goede punten zitten.

Het eind-examen

Dan het afrondende examen; een half uur met een examinator op pad en laten zien dat je het voertuig veilig en zelfstandig door het verkeer heen loodst. Tevens laat je zien dat je de belangen van andere verkeersdeelnemers in het oog houdt. Tijdens deze rit zal de examinator de zogenaamde AEX hanteren. De "Aard" van de gemaakte overtreding, de "Ernst" van de situatie die niet goed gaat en het aantal "X-ren (keren)" waarin iets voorkomt. Is het een op zich staand iets of is het een steeds terugkerende fout?

 

Kortom, je spreekt vloeiend en vol vertrouwen 

de “taal van de weg"!

Autorijschool

Mario van Soelen

Jan van Zantenstraat 7

4007 WC te Tiel

 

Tel: 0344 600777

info@mariovansoelen.nl